Sağlıkta Akreditasyon Standartları Laboratuvar Setinin Re-Akreditasyonu Onaylandı…
11 Ekim 2019

Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlıkta Verimlilik, Kalite ve Akreditasyon Dairesi Başkanlığınca koordine edilen ve yürütülen akreditasyon faaliyetleri kapsamında SAS Laboratuvar seti re-akreditasyon çalışmaları, ISQua ilkeleri, uluslararası literatür, saha geri bildirimleri ve TÜSKA’nın bilimsel katkıları dikkate alınarak standart geliştirme algoritması çerçevesinde revize edilmiş, hazırlanan final rapor ve ekleri 10 Haziran2019 tarihinde The ISQua External Evaluation Association (IEEA) sunulmuştur.

Yoğun bir uğraş gerektiren tüm bu çalışmalar neticesinde, IEEA Akreditasyon Üst Kurulu tarafından 08.10.2019 tarihinde yapılan inceleme sonuçlanmış veSağlıkta Akreditasyon Standartları-Laboratuvar Setinin (2.0/2019) uluslararası düzeyde Ekim 2023 tarihine kadar akredite edildiği kararı  Bakanlığımıza bildirilmiştir.

ISQua, sağlıkta akreditasyon sistemlerinin uluslararası düzeyde akreditasyonunu gerçekleştiren tek kuruluştur. Standartlarımızın ISQua tarafından akredite edilmesi, ulusal akreditasyon sistemimizin uluslararası alanda tanınması ve geçerliliğinin kabul edilmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Sağlıkta Akreditasyon sistemimizde kalite, hasta güvenliği ve çalışan güvenliğinin geliştirilmesine sağlayacağı katkıların yanında sağlık turizmi alanında yapılacak faaliyetler açısından da büyük önem arz etmektedir.

Ulusal kaynaklarımızın etkin ve verimli şekilde kullanılması, sağlıkta akreditasyon standartlarının uluslararası geçerliliğinin kanıtlanması ve sağlık sistemimizin niteliğinin artırılması adına çok önemli bir adımdır.

SAS Laboratuvar Seti’nin (v2.0/2019) ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ederiz.

 Not: Akreditasyon belgesine ulaşmak için tıklayınız.