SKS Kemoterapi Hizmetleri, Organ ve Doku Nakli Hizmetleri, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hizmetleri ve Palyatif Bakım Kliniği’ne İlişkin Görüş ve Öneri Platformu Açılmıştır
10 Eylül 2019

Ülkemizde sağlık hizmeti sunan tüm kurum ve kuruluşlarda, hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetinin sağlanması, aynı zamanda etkin, etkili, zamanında ve hakkaniyet çerçevesinde hizmet sunulması amacıyla sağlıkta kalite standartları (SKS) hazırlanmaktadır. Bakanlığımızca kamu, üniversite ve özel tüm hastanelerine yönelik hazırlanmış olan SKS-Hastane (Sürüm-6) Seti’nin güncelleme çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda “Kemoterapi Hizmetleri, Organ ve Doku Nakli Hizmetleri, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hizmetleri ve Palyatif Bakım Kliniği ”ne yönelik bölümler oluşturulmuştur.

Söz konusu bölümlerin standartları, Standart Geliştirme Algoritması  çerçevesinde geliştirilmiş, süreç içinde güncel bilimsel yayınlar, uluslararası çalışmalar ve uygulayıcılardan elde edilen geri bildirimler değerlendirilmiş ve taslak çalışmaya son şekli verilmiştir. Bu çerçevede, kurumsal ya da bireysel olarak tüm paydaşların hazırlanılan standartlara yönelik görüş ve önerilerini, ayrıca varsa yeni standart önerilerini “SKS Görüş ve Öneri Platformu” üzerinden iletmeleri önem arz etmektedir.

Yeni geliştirilen bölümler kapsamında görev alan sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının bilgi ve tecrübeleri çerçevesinde yapacakları geribildirimler özellikle beklenmektedir.

Görüş ve önerilerinizi, platform üzerinden en geç 27 Eylül 2019 tarihi, saat 17:00’a kadar iletebilirsiniz.

SKS Görüş ve Öneri Platformu için  tıklayınız.

Katılımınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz.

Sağlıkta Verimlilik, Kalite ve Akreditasyon Dairesi Başkanlığı