2019 yılı Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi.
19 Ekim 2020

Bakanlığımızca her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen sağlıkta kalite değerlendirmelerine yönelik, “Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri Bilgilendirme Toplantısı” 3 Eylül 2019 tarihinde Ankara ilinde gerçekleştirilmiştir.

Sayın Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Muhammet GÜVEN’ in teşrifleri ile gerçekleşen bu eğitime yaklaşık 600 sağlıkta kalite değerlendiricisi ve değerlendirici adayının katılımı sağlanmıştır. Toplantı Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Muhammet Güven ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Gündüz’ün açılış konuşmaları ile başlamıştır. Sayın Bakan Yardımcısı Güven, açılışta yaptığı konuşmada Bakanlığımızca Sağlık alanında, insana hizmeti merkezde konumlandırarak, hasta odaklı sağlık hizmetini amaç edinerek küresel değişime öncülük eden bir Türkiye hedefi ortaya konduğunu ifade etmiştir. Bu kapsamda tüm sağlık kuruluşlarında uluslararası düzeyde, hasta ve çalışan güvenliğini ve memnuniyetini esas alan sürdürülebilir, etkili, kaliteli ve hakkaniyete uygun bir şekilde sağlık hizmeti sunulmasının amaçlandığını ifade ederek, bu görevin sağlıkta kalite değerlendiricileri tarafından gerçekleştirileceğini belirtmiştir.

Toplantıda sağlıkta kalite standartları’nda yapılan revizyonlar, değerlendirme sürecinde elde edilen geribildirimler, yeni dönemde uyulması gereken kurallar, mevzuattaki değişiklikler, değerlendirici performansı, değerlendirmelerde dikkat edilmesi gereken hususlar ile yeni dönemde Bakanlık hedefleri ele alınmıştır.

Sağlıkta kalite değerlendirmelerinin ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını temenni eder, değerlendirme sürecinde görev alacak olan kalite değerlendiricilerimize ve tüm sağlık kuruluşlarına başarılar diler, teşekkür ederiz.

Sağlıkta Verimlilik, Kalite ve Akreditasyon Dairesi Başkanlığı

DSC_1018.JPG
DSC_1023.JPG
DSC_1040.JPG
DSC_1027.JPG
DSC_1056.JPG
DSC_1059.JPG
DSC_1063.JPG
DSC_1067.JPG
DSC_1069.JPG
DSC_1085.JPG
DSC_1093.JPG