SKS-112 Acil Sağlık Hizmetleri (Versiyon 3) Kitabı Yayınlandı….
02 Ocak 2020

Ülkemizde sunulan acil sağlık hizmetlerinin, Türkiye’de Sağlıkta Kalite Sistemi’nin amaçları doğrultusunda, hasta-çalışan güvenliği ve memnuniyetini sağlayarak, etkin, etkili, zamanında ve hakkaniyet çerçevesinde sunulması amacıyla yayınlanan SKS-112 Acil Sağlık Hizmetleri (Versiyon 3) setinin kitap biçimi hazırlanmıştır.

SKS-112 seti ülkemizde hizmet veren il ambulans servisi başhekimlikleri ve istasyonlarına yönelik olarak yapı, süreç ve sonuç odaklı standart ve göstergeleri içermektedir.  Bu setin çalışmalarını birlikte yürüttüğümüz Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne, setin hazırlanmasına katkıda bulunan sivil toplum kuruluşlarına, diğer kurumsal paydaşlarımıza ve sağlıkta kaliteye gönül veren tüm çalışanlarımıza teşekkür ederiz.


Sağlıkta Verimlilik, Kalite ve Akreditasyon Dairesi Başkanlığı

Not: 2018 yılında Excel biçimi yayınlanan SKS-112 Acil Sağlık Hizmetleri (Versiyon 3) setinde değişen standart ve göstergeler tablo olarak ekte sunulmuştur.

     • 
SKS-112 Acil Sağlık Hizmetleri (Versiyon 3) kitap biçimine erişmek için tıklayınız.
     • 
SKS-112 Acil Sağlık Hizmetleri (Versiyon 3) excel biçimine erişmek için tıklayınız.
     • 
SKS-112 Acil Sağlık Hizmetleri (Versiyon 3) değişiklik tablosuna erişmek için tıklayınız.