Sağlık Bakanlığı Ulusal Klinik Kalite Konseyi Kuruldu
11 Eylül 2019

 Türkiye Klinik Kalite Programı kapsamındaki faaliyetlerin Bakanlığın genel politika, stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda ulusal düzeyde uygulanmasını, yaygınlaştırılmasını ve iyileştirilmesini sağlamak için gerekli kararları almak ve faaliyetlere hız kazandırmak amacıyla Ulusal Klinik Kalite Konseyi Bakan onayı ile kurulmuştur.

Konseyin, Ülkemiz sağlık hizmetlerinde klinik kalite düzeyinin yükseltilmesi adına hayırlara vesile olmasını temenni ederiz.


Sağlıkta Verimlilik, Kalite ve Akreditasyon Dairesi Başkanlığı

Resmi yazıya ulaşmak için tıklayınız.