“Sağlıkta Akreditasyon Standartları Ayaktan Sağlık Hizmetleri ” Seti Hakkında…
05 Temmuz 2019

Kalite çalışmalarının uluslararası bir kimliğe kavuşmasının gerekliliğinden yola çıkılarak Türkiye’de Sağlıkta Akreditasyon Sisteminin oluşturulmasına yönelik ilk adımların atıldığı Mayıs 2012 tarihinden bu yana Daire Başkanlığımız tarafından hazırlanan Sağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS)  setlerinin ( SAS Hastane Seti, SAS Diyaliz Seti, SAS ADSH Seti, SAS Laboratuvar Seti ) ISQua tarafından akreditasyonu gerçekleşmiştir.

Ülkemizde ortaya konulan kalite ve akreditasyon çalışmalarının uluslararası platformlarda elde ettiği bu başarının devamı olarak sağlıkta akreditasyon çalışmaları kapsamındaki gelişmeler, paydaşlarımızdan gelen görüşler ve talepler doğrultusunda Daire Başkanlığımızca Sağlıkta Akreditasyon Setlerinin 5. si olan “SAS Ayaktan Sağlık Hizmetleri Seti’nin çalışmalarına başlanmıştır.

Söz konusu set; A, B ve C Tipi Tıp Merkezleri, Poliklinikler, Fizik Tedavi Müesseseleri ve Radyoloji Müesseselerini kapsamaktadır.

ISQua ilkeleri ve SAS standart geliştirme algoritması çerçevesinde hazırlanan SAS-Ayaktan Sağlık Hizmetleri taslak setine ilişkin ilgili paydaşların görüş ve önerilerinin alınarak standart setine yansıtılması büyük önem arz etmektedir. 

Bu kapsamda, kurumsal ya da bireysel olarak tüm paydaşların görüş ve önerilerini “Standart Görüş ve Öneri Platformu” üzerinden iletmeleri standartların gelişimine büyük katkı sağlayacaktır.

Görüş Öneri Platformuna;

Kurumsal olarak;

  • İlgili Kamu ve Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşları
  • Ayaktan Sağlık Hizmeti Veren Sağlık Kuruluşları Dernekleri ve Meslek Örgütleri

Bireysel olarak;

  • Sağlık Yöneticileri
  • Sağlık Çalışanları
  • Akademisyenler
  • Hasta ve Hasta Yakınları

ve sağlık alanında çalışan tüm diğer paydaşların, bilgi ve tecrübeleri çerçevesinde katkı sağlamalarını özellikle önemsiyoruz.

İlgili taslak sete ilişkin görüş ve önerilerinizi aşağıda yer alan platform linki üzerinden 26.07.2019 tarihi saat 17:00’a kadar iletebilirsiniz.

Değerli katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Standart Görüş ve Öneri Platformu için tıklayınız. 

Resmi yazıya buradan ulaşabilirsiniz.

Sağlıkta Verimlilik, Kalite ve Akreditasyon Dairesi Başkanlığı