İl Sağlık Müdürlüklerinin Dikkatine! Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri Hakkında
17 Nisan 2019

27.06.2015 tarihli ve 29399 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” doğrultusunda kamu ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında sağlıkta kalite değerlendirmeleri gerçekleştirilmektedir.

Bu kapsamda; Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri sürecinde E-1 grubu hastaneler ve müstakil diyaliz merkezlerinin Kalite Değerlendirmeleri İl Sağlık Müdürlüğü Kalite Koordinatörlükleri tarafından gerçekleştirilecektir. Söz konusu değerlendirmelerin E-1 grubu hastanelerde SKS Hastane, müstakil diyaliz merkezlerinde ise SKS Diyaliz setleri esas alınarak değerlendirme sistematiği doğrultusunda en geç 17 Mayıs 2019 tarihine kadar değerlendirilerek sonuç verilerinin Kurumsal Kalite Sistemine girilmesi gerekmektedir.

Başarılı bir değerlendirme süreci geçirmeniz dileğiyle

Önemle duyurulur.

Ek 1:İl Kalite Koordinatörlükleri bilgilendirme dokümanı için tıklayınız.

Ek 2:Resmi yazı için tıklayınız.