“Sağlıkta Akreditasyon Standartları-Laboratuvar” Setinin Revizyonu Hakkında…
16 Nisan 2019

2015 yılında Bakanlığımızca hazırlanan ve ISQua (The International Society for Quality in Health Care) tarafından akredite edilen Sağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS) Laboratuvar setinin re-akreditasyonuna yönelik çalışmaların Ekim 2019 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır.

Bu süreçte, ISQua ilkeleri dikkate alınarak, SAS standart geliştirme algoritması çerçevesinde uygulayıcılar ve denetçiler tarafından sağlanan geribildirimler, revizyon çalıştayı çıktıları,  paydaşlardan gelen revizyon önerileri ve bilimsel yayınlar incelenerek SAS-Laboratuvar seti revizyon taslağı hazırlanmıştır.

Aşağıda belirtilen bağlantı adresinde bulunan revize edilen taslak SAS Laboratuvar setine yönelik paydaş görüş ve önerilerinin alınması büyük önem arz etmektedir.  Bu kapsamda, kurumsal ya da bireysel olarak tüm paydaşların görüş ve önerilerini “Standart Görüş ve Öneri Platformu” üzerinden iletmeleri standartların gelişimine büyük katkı sağlayacaktır.

Görüş Öneri Platformuna;

Kurumsal olarak;

  • İlgili Kamu ve Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşları
  • İlgili Laboratuvarlar  (Kamu, Özel, Üniversite) Uzmanlık Dernekleri ve Meslek Örgütleri

Bireysel olarak;

  • Sağlık Yöneticileri
  • Sağlık Çalışanları
  • Akademisyenler
  • Hasta ve Hasta Yakınları

ve sağlık alanında çalışan tüm diğer paydaşların, bilgi ve tecrübeleri çerçevesinde katkı sağlamalarını özellikle önemsiyoruz.

Görüş ve önerilerinizi aşağıda yer alan platform linki üzerinden26.04.2019tarihi saat 17:00’a kadar iletebilirsiniz.

Değerli katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Standart Görüş ve Öneri Platformu için tıklayınız.  

Resmi yazıya buradan ulaşabilirsiniz.

Sağlıkta Verimlilik, Kalite ve Akreditasyon Dairesi Başkanlığı