Sağlıkta Kalite Standartları (SKS)-Anket Uygulama Rehberi Yayımlandı…
11 Nisan 2019

“Sağlıkta Kalite Standartları (SKS)-Anket Uygulama Rehberi” Daire Başkanlığımızca hazırlanarak 10.03.2019 tarih ve E.18 sayılı makam onayı ile yürürlüğe girmiştir. Söz konusu rehber “Çalışan Geri Bildirim Anketi” ve “Hasta Deneyimi Anketleri” ile anket uygulama ilkelerini içermektedir.

Söz konusu anketler, sunulan sağlık hizmetinin niteliğine göre değişmekte olup, kuruluşlara göre kullanılması gereken anketler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:


Kuruluş

Kullanılacak Anketler

Hastaneler

 • Hasta Deneyimi Anketi-Yatan Hasta
 • Hasta Deneyimi Anketi-Ayaktan Hasta
 • Hasta Yakını Deneyimi Anketi-Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi (Ayaktan hastalar için)
 • Hasta Deneyimi Anketi-Acil Servis
 • Hasta Deneyimi Anketi-Diyaliz Hizmetleri (Hastane Bünyesinde Yer Alan Diyaliz Üniteleri için)
 • Çalışan Geri Bildirim Anketi

ADSM’ler ve ADSH’ler

 • Hasta Deneyimi Anketi-Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri
 • Çalışan Geri Bildirim Anketi

Diyaliz Merkezleri

 • Hasta Deneyimi Anketi-Diyaliz Hizmetleri
 • Çalışan Geri Bildirim Anketi

Evde Sağlık Koordinasyon Merkezleri

 • Hasta Deneyimi Anketi-Evde Sağlık Hizmetleri
 • Çalışan Geri Bildirim Anketi

İl Ambulans Servisi Başhekimlikleri

 • Hasta Deneyimi Anketi-112 Hizmetleri
 • Çalışan Geri Bildirim Anketi

Hasta deneyimi anketlerinin amacı, hasta geri bildirimleri alınarak sağlık kuruluşunda sunulan hizmetlerin hasta bakış açısı ile değerlendirilmesinin sağlanmasıdır. Buradan elde edilen veriler sağlık hizmetinin kalitesinin artırılması için kullanılacaktır. Çalışan geri bildirim anketi ile çalışanların görüşlerinin alınması, bu görüşlerin sağlık kuruluşunda sağlıklı çalışma ortamının oluşturulması süreçlerine yansıtılması, ideal ve güvenli bir çalışma ortamı ve altyapısının sağlanmasına yönelik faaliyetlere kaynak sağlanması amaçlanmıştır.

Bu rehberde yer alan anketler, kamu, üniversite ve özel tüm sağlık kuruluşlarında uygulanmak üzere belirlenen asgari soruları içermektedir.

“Hasta Deneyimi Anketleri” hastanın tetkik ve tedavi işlemlerinin tamamlanması ve sağlık kuruluşundan ayrılmasını takiben “Telefon Görüşmesi” yöntemi ile uygulanacaktır.

“Çalışan Geri Bildirim Anketi” ise, anketin uygulanması planlanan tarihte bir yılını doldurmuş çalışanlara “İnternet veya İntranet” üzerinden uygulanacaktır.  

Söz konusu anketler 01 Nisan 2019 tarihi itibariyle kullanıma girmiş olup, tüm sağlık kuruluşlarının bu tarihten itibaren güncel anket setini kullanması gerekmektedir.

Sağlıkta Kalite Standartları Hastane Seti’nde devam eden revizyon çalışmaları tamamlandığında, sette yer alan HHD03, HSÇ12, GBHD01, GBSÇ01 kodlu standart ve göstergeler anket uygulama rehberi ile uyumlu hale getirilecektir. Kurumsal Kalite Sistemi’ne anket veri girişi ile ilgili düzenleme kısa süre içinde tamamlanacak ve kullanıma açılacaktır.

SKS Anket Uygulama Rehberi’ne aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir. Rehberin Ülkemiz sağlık sistemi için hayırlı olmasını temenni ederiz.

Makam Onayı için tıklayınız.


Anket Uygulama Rehberi için tıklayınız.