Sağlıkta Akreditasyon Standartları Hemodiyaliz Setinin Re-Akreditasyonu Onaylandı…
04 Nisan 2019

Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlıkta Verimlilik, Kalite ve Akreditasyon Dairesi Başkanlığınca yürütülen Sağlıkta Akreditasyon Standart (SAS) setlerine yönelik akreditasyon faaliyetleri kapsamında SAS hemodiyaliz seti re-akreditasyon çalışmaları, ISQua ilkeleri, saha geri bildirimleri, TÜSKA’nın bilimsel katkıları ve uluslararası literatür incelenerek revize edilmiş,  bu çalışmalar neticesinde hazırlanan final rapor ve ekleri 15.10.2018 tarihinde ISQua’ya sunulmuştur.

Yoğun bir uğraş gerektiren tüm bu çalışmalar neticesinde, ISQua Akreditasyon Üst Kurulu tarafından yapılan inceleme sonuçlanmış ve “Sağlıkta Akreditasyon Standartları-Hemodiyaliz Seti v2.2/2018” uluslararası düzeyde Mart 2023 tarihine kadar akredite edildiği kararı 12 Mart 2019 tarihinde Bakanlığımıza bildirilmiştir.

ISQua, sağlıkta akreditasyon sistemlerinin uluslararası düzeyde akreditasyonunu gerçekleştiren tek kuruluştur. Standartlarımızın ISQua tarafından akredite edilmesi, ulusal akreditasyon sistemimizin uluslararası alanda tanınması ve geçerliliğinin kabul edilmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Sağlıkta Akreditasyon sistemimizde kalite, hasta güvenliği ve çalışan güvenliğinin geliştirilmesine sağlayacağı katkıların yanında sağlık turizmi alanında yapılacak faaliyetler açısından da büyük önem arz etmektedir.

Sağlıkta Akreditasyon Standartları Hemodiyaliz Seti ülkemiz sağlık kuruluşlarına, yurt dışı akreditasyon kuruluşlarına ihtiyaç duymadan uluslararası düzeyde tanınan bir akreditasyon belgesine sahip olma imkânı sunmaktadır.

Ulusal kaynaklarımızın etkin ve verimli şekilde kullanılması, sağlıkta akreditasyon standartları uluslararası geçerliliğinin kanıtlanması ve sağlık sistemimizin niteliğinin artırılması adına çok önemli bir adımdır. SAS Hemodiyaliz Seti v2.2/2018 ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ederiz.

Akreditasyon belgesine ulaşmak için tıklayınız.


Sağlıkta Verimlilik, Kalite ve Akreditasyon Dairesi Başkanlığı