Sağlıkta Akreditasyon Standartları ADSH Setinin Re-Akreditasyonu Onaylandı…
12 Aralık 2018

            
sbisqlogo.png


Geçerlilik süresi 4 yıl olan SAS ADSM setine yönelik re-akreditasyon çalışmaları kapsamında ISQua ilkeleri, saha geri bildirimleri ve uluslararası literatür incelenerek ve  TÜSKA’nın  bilimsel katkılarıyla Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce revize edilmiş,  yürütülen bu çalışmalar neticesinde hazırlanan
final rapor ve ekleri ISQua’ya sunulmuştur.

Yoğun bir uğraş gerektiren tüm bu çalışmalar neticesinde, ISQua Akreditasyon Üst Kurulu tarafından yapılan inceleme sonuçlanmış ve “Sağlıkta Akreditasyon Standartları-ADSH Seti v2.0/2018” uluslararası düzeyde Kasım 2022 tarihine kadar akredite edildiği kararı 8 Kasım 2018 tarihinde Bakanlığımızabildirilmiştir.

ISQua, sağlıkta akreditasyon sistemlerinin uluslararası düzeyde akreditasyonunu gerçekleştiren tek kuruluştur. Standartlarımızın ISQua tarafından akredite edilmesi, ulusal akreditasyon sistemimizin uluslararası alanda tanınması ve geçerliliğinin kabul edilmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Sağlıkta Akreditasyon sistemimizde kalite, hasta güvenliği ve çalışan güvenliğinin geliştirilmesine sağlayacağı katkıların yanında sağlık turizmi alanında yapılacak faaliyetler açısından da büyük önem arz etmektedir.

Sağlıkta Akreditasyon Standartları ADSH Seti ülkemiz sağlık kuruluşlarına, yurt dışı akreditasyon kuruluşlarına ihtiyaç duymadan uluslararası düzeyde tanınan bir akreditasyon belgesine sahip olma imkânı sunmaktadır.

Ulusal kaynaklarımızın etkin ve verimli şekilde kullanılması, sağlıkta akreditasyon standartları uluslararası geçerliliğinin kanıtlanması ve sağlık sistemimizin niteliğinin artırılması adına çok önemli bir adımdır. Sağlıkta akreditasyon standartlarının ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ederiz.

Akreditasyon belgesine ulaşmak için tıklayınız.