SKS Değerlendiricisi Sertifikalı Eğitim Programı Başvuruları Hakkında
01 Kasım 2018

Bakanlığımızın Sağlıkta Kalite değerlendiricisi kapasitesinin nitelik ve nicelik açısından yeterli düzeye çıkarılması amacıyla,  04.02.2017 Tarihli ve 28903 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği”  doğrultusunda “Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) Değerlendiricisi Sertifikalı Eğitim Program”ları düzenlenmektedir.

 SKS Değerlendiricisi Sertifikalı Eğitimleri, değerlendirici kapasitesi Bakanlığımız ihtiyaçlarını karşılayacak düzeye gelinceye kadar devam edecektir. Başvuru koşulları uygun olan sağlık çalışanları, http://kks.saglik.gov.tr/basvuru/ linki üzerinden ilgili formu doldurarak  30/11/2018 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirebileceklerdir.

Değerlendirici Aday Adaylarında Aranan Nitelikler ve Başvuru Koşulları:

*Aşağıda belirtilen nitelikler başvuru sahipleri için öncelikli tercih nedenidir.

• En az iki yıl süre ile herhangi bir sağlık kuruluşunda aktif aktif olarak çalışıyor olmak
• En az bir sağlık temel alanı lisans programını tamamlamış olmak çalışma deneyimine sahip olmak
• Seyahat engeli bulunmamak
• Erkek adaylar için askerliğini yapmış/muaf olmak
• Sağlıkta Kalite Standartları uygulama ve değerlendirme tecrübesine sahip olmak 
• Sağlık tesislerinin işleyişi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak
• Sağlık mevzuatına hâkim olmak
• Sağlıkta Kalite Standartları amaç ve hedeflerini kavramış olmak
• İletişim becerileri ve kendini ifade etme konusunda başarılı olmak
• Zaman yönetimi becerisine sahip olmak
• Gözlem ve amaçsal yorumlama yeteneği gelişmiş olmak
• Sertifikalı SKS Değerlendirici etik kurallarına aykırılık taşımamak
• Ekip çalışmasına yatkın olmak
• 
Analitik düşünebilen, çok yönlü, kendini geliştirebilme konusunda istekli olmak
• 
Toplumsal ve etik değerlere sahip olmak

** SKS Değerlendiricisi Sertifikalı Eğitim Standartları ekte yer almakta olup, dokümanın başvuru sahipleri tarafından incelenmesi ve söz konusu dokümandaki şartları sağlayabilecek kişilerin başvuru formunu doldurması önem arz etmektedir.

SKS Değerlendiricisi Eğitim Standartları için tıklayınız.

Sertifikalı SKS Değerlendiricisi Etik Taahhütnamesi için tıklayınız.  (Not: Bilgi amaçlıdır)