“Sağlıkta Akreditasyon Standartları-Hemodiyaliz Merkezi” Setinin Revizyonu Hakkında…
17 Ağustos 2018

2015 yılında Bakanlığımızca hazırlanan ve ISQua (The International Society for Quality in Health Care) tarafından akredite edilen Sağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS) Hemodiyaliz Merkezi setinin yeniden akreditasyonuna yönelik çalışma başlatılmıştır. Bu kapsamda ISQua ilkeleri dikkate alınarak revizyon taslağı hazırlanmıştır.

Aşağıda belirtilen bağlantı adresinde yer almakta olan taslak standart sete yönelik paydaş görüş ve önerilerinin alınması büyük önem arz etmektedir.  Bu kapsamda, kurumsal ya da bireysel olarak tüm paydaşların görüş ve önerilerini “Standart Görüş ve Öneri Platformu” üzerinden iletmeleri standartların gelişimine büyük katkı sağlayacaktır.

Görüş Öneri Platformuna;

Kurumsal olarak;

     • 
İlgili Kamu ve Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşları
     • 
Hemodiyaliz Merkezleri (Kamu, Özel, Üniversite)
     • 
Uzmanlık Dernekleri
     • 
Meslek Örgütleri

Bireysel olarak;

     •
Sağlık Yöneticileri
     •
Sağlık Çalışanları
     •
Akademisyenler
     •
Hasta Hakları Çalışanları
     •
Hasta ve Hasta Yakınları

ve sağlık alanında çalışan tüm diğer paydaşların, bilgi ve tecrübeleri çerçevesinde katkı sağlamalarını özellikle önemsiyoruz.

Görüş ve önerilerinizi aşağıda yer alan Platform linki üzerinden 31.08.2018 tarihi saat 17:00’a kadar iletebilirsiniz.

Değerli katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Standart Görüş ve Öneri Platformu için tıklayınız.http://kks.saglik.gov.tr/sgo/

Sağlıkta Verimlilik, Kalite ve Akreditasyon Dairesi Başkanlığı