SKS Kemoterapi Hizmetleri’ne İlişkin Görüş ve Öneri Platformu Açılmıştır
21 Haziran 2018

Ülkemizde sağlık hizmeti sunan tüm kurum ve kuruluşlarda, hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetinin sağlanması, aynı zamanda etkin, etkili, zamanında ve hakkaniyet çerçevesinde hizmet sunulması amacıyla sağlıkta kalite standartları hazırlanmaktadır. Bu kapsamda hazırlanarak kamu, üniversite ve özel tüm hastanelerin kullanımına sunulan Sağlıkta Kalite Standartları (SKS)-Hastane (Versiyon-5) Seti’nde bir bölüm olarak yer almak üzere “Kemoterapi Hizmetleri”ne yönelik standartlar geliştirilmiştir.

Söz konusu standartlar, Standart Geliştirme Algoritması  çerçevesinde geliştirilmiş, süreç içinde güncel bilimsel yayınlar, uluslararası çalışmalar ve uygulayıcılardan elde edilen geri bildirimler değerlendirilmiş ve taslak çalışmaya son şekli verilmiştir. Bu çerçevede, kurumsal ya da bireysel olarak tüm paydaşların hazırlanılan standartlara yönelik görüş ve önerilerini, hem de yeni standart önerilerini “SKS Kemoterapi Hizmetleri Görüş ve Öneri Platformu” üzerinden iletmeleri önem arz etmektedir.

Kemoterapi hizmetleri kapsamında görev alan sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının bilgi ve tecrübeleri çerçevesinde yapacakları geribildirimler özellikle beklenmektedir.

Görüş ve önerilerinizi, platform üzerinden en geç 06 Temmuz 2018 tarihi, saat 17:00’a kadar iletebilirsiniz.

SKS Kemoterapi Hizmetleri Görüş ve Öneri Platformu içintıklayınız.

Katılımınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz.

Sağlıkta Verimlilik, Kalite ve Akreditasyon Dairesi Başkanlığı