Türkiye Sağlık Göstergeleri Yönetim Sistemine Veri Girişi Hakkında…
05 Haziran 2018

Sağlık hizmetlerinde kalitenin ölçülmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için hizmet süreçlerinde elde edilen verilerin sürekli ve sistematik bir şekilde izlenmesi ve analiz edilmesi gerekir. İzlem sırasında somut veriler kullanılmalı, somut kanıtlara ulaşabilmek için ölçülebilir göstergeler belirlenmelidir. Göstergeler, bir konunun sayısallaştırılması ve ölçülebilir hale getirilmesiyle, o konuda iyileştirme faaliyeti yapılmasına katkı sağlayan, performans ölçümü ve kalite iyileştirme amacı ile kullanılan en önemli araçlardan biridir. Bu amaçla SKS V5 kapsamında hizmet süreçleri ve hizmetin etkinliğinin ölçülmesine yönelik oluşturulan sağlıkta kalite göstergeleri güncellenerek KKS’de yeniden tanımlanmıştır.

Bilindiği üzere, SKS Hastane seti kapsamında oluşturulmuş olan göstergeler, sağlık kuruluşları tarafından takip edilmekte ve Bakanlığımızca geliştirilmiş olan TÜR-GÖS (Türkiye Sağlık Göstergeleri Yönetim Sistemi)’ e veri girişi yapılmaktadır. Bu doğrultuda, kamu ve özel tüm hastaneler tarafından, KKS Kullanıcı adı ve şifresi ile Kurumsal Kalite Sistemine giriş yapılarak, “TÜR-GÖS”  modülünden SKS göstergelerine ait 2018 yılı Ocak-Şubat-Mart- Nisan-Mayıs-Haziran dönemi veri girişlerinin 31.07.2018 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Veri girişi sırasında sisteme göstergelere ait sonuçlar değil, hesaplamada kullanılan parametrelere ilişkin veriler girilecektir.

Sağlıkta kalitenin geliştirilmesi adına çalışmalara katılan ve emeği geçen tüm kalite gönüllüsü çalışanlarımıza teşekkür ederiz.

Sağlıkta Verimlilik, Kalite ve Akreditasyon Dairesi Başkanlığı