2018 yılı Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi!
18 Temmuz 2018

Bakanlığımızca her yıl gerçekleştirilen sağlıkta kalite değerlendirmeleri sürecinin gelişimine yönelik istişare ortamı oluşturmak ve değerlendiricilere süreçle ilgili yenilikler hakkında bilgilendirme yapmak amacı ile “2018 yılı Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri Bilgilendirme Toplantısı” 4 Mayıs 2018 tarihinde Ankara ilinde gerçekleştirilmiştir.

Yaklaşık 500 sağlıkta kalite değerlendiricisi ve değerlendirici adayının katılımı ile gerçekleştirilen toplantı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Gündüz ve Sağlıkta Verimlilik, Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanı Dr. Abdullah Öztürk’ün açılış konuşmaları ile başladı. Sayın Doç. Dr. Mehmet Gündüz konuşmasında Bakanlığımızca gerçekleştirilen sağlıkta kalite değerlendirmelerinin bir ölçüm sistematiği doğrultusunda uygulandığını ve değerlendirmelerin sağlık sisteminin gelişimi, hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması ve kalite kültürünün oluşturulmasında büyük önem arz ettiğini ifade etti.

Toplantıda 2018 yılı değerlendirme sürecinde öne çıkan yenilikler, beklentiler, standartların değerlendirilmesine ilişkin yaşanan sorunlar ile 2017 yılı sağlıkta kalite değerlendirmeleri sürecinde akılda kalanlar ve istatistiki bilgiler paylaşıldı

2018 yılı sağlıkta kalite değerlendirmelerinin ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını temenni eder, değerlendirme sürecinde görev alacak olan kalite değerlendiricilerimize ve tüm sağlık kuruluşlarına başarılar diler, teşekkür ederiz.

Sağlıkta Verimlilik, Kalite ve Akreditasyon Dairesi Başkanlığı

DSC_5483.JPG
DSC_5509.JPG
DSC_5487.JPG
DSC_5521.JPG