“Sağlıkta Akreditasyon Standartları-ADSM” Setine İlişkin Görüş ve Öneri Platformu Açılmıştır
25 Nisan 2018

Bakanlığımızca hazırlanan ve 2014 yılında ISQua (The International Society for Quality in Health Care) tarafından akredite edilen Sağlıkta Akreditasyon Standartları ADSM Setinin (SAS-ADSM) yeniden akreditasyonuna yönelik çalışma başlatılmıştır. Bu kapsamda ISQua ilkeleri dikkate alınarak revizyon taslağı hazırlanmıştır.

Aşağıda belirtilen bağlantı adresinde yer almakta olan taslak standart sete yönelik paydaş görüş ve önerilerinin alınması büyük önem arz etmektedir.  Bu kapsamda, kurumsal ya da bireysel olarak tüm paydaşların görüş ve önerilerini “Standart Görüş ve Öneri Platformu” üzerinden iletmeleri standartların gelişimine büyük katkı sağlayacaktır. 

Görüş Öneri Platformuna Kurumsal olarak;

•İlgili Kamu Kurumları

•ADSM/H (Kamu, Özel, Üniversite)

•Uzmanlık Dernekleri

•Meslek Örgütleri

•Diğer Sağlık Kuruluşları

Bireysel olarak;

•Sağlık Yöneticileri

•Sağlık Çalışanları

•Akademisyenler

•Hasta Hakları Çalışanları

•Hasta ve Hasta Yakınları

ve sağlık alanında çalışan tüm diğer paydaşların, bilgi ve tecrübeleri çerçevesinde katkı sağlamalarını özellikle önemsiyoruz.

Görüş ve önerilerinizi Platform üzerinden 07.05.2018 tarihi saat 17:00’a kadar iletebilirsiniz.

Değerli katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Standart Görüş ve Öneri Platformu için tıklayınız.