“SKS 112 Seti”ne Yönelik Görüş ve Önerilerin Alınması Hakkında…
18 Temmuz 2018

Genel Müdürlüğümüzce 2011 yılında 112 acil sağlık hizmetleri kapsamında hazırlanan ve hizmete sunulan SKS 112 setine ilişkin revizyon çalışmaları yürütülmektedir. SKS 112 Setine ilişkin revizyon taslağı, Standart Geliştirme Algoritması  çerçevesinde geliştirilmiş, süreç içinde güncel bilimsel yayınlar, uluslararası çalışmalar ve uygulayıcılardan elde edilen geri bildirimler değerlendirilmiştir. Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile birlikte yürütülen çalışmalar neticesinde taslak sete son şekli verilerek linkte görüşlerinize sunulmuştur.

Bu çerçevede, kurumsal ya da bireysel olarak tüm paydaşların hem SKS 112 Seti’nde yer alan standartlara yönelik görüş ve önerilerini, hem de yeni standart önerilerini “SKS 112 Görüş ve Öneri Platformu” üzerinden iletmeleri önem arz etmektedir.

112 acil sağlık hizmetleri kapsamında görev alan sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının bilgi ve tecrübeleri çerçevesinde yapacakları katkılar özellikle beklenmektedir.

Görüş ve önerilerinizi, platform üzerinden en geç 13 Nisan 2018 tarihi, saat 16:00’a kadar iletebilirsiniz.

SKS 112 Görüş ve Öneri Platformu için tıklayınız.

Sağlıkta Verimlilik, Kalite ve Akreditasyon Dairesi Başkanlığı