2018 Yılı Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri Başlıyor!
27 Mart 2018

Türkiye Sağlıkta Kalite Sistemi kapsamında ve 27.06.2015 tarihli ve 29399 sayılı “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” gereğince Bakanlığımızca her yıl gerçekleştirilen sağlıkta kalite değerlendirmelerinin 2018 yılına ait süreci 02 Nisan 2018 tarihinde başlayacaktır.

Bilindiği üzere sağlıkta kalite değerlendirmeleri, sağlık kuruluşlarımızda hasta ve çalışan güvenliği ile kalite kültürünün geliştirilmesi ve sağlıkta kaliteye ilişkin Bakanlık hedeflerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması adına çok önemli bir yere sahiptir.

2018 yılı sağlıkta kalite değerlendirmelerine ilişkin makam onayı ve bilgilendirici dokümanlar ekte yer almaktadır.

Ayrıca 2018 yılı sağlıkta kalite değerlendirmelerine özgü öne çıkan bazı hususlara aşağıda yer verilmiştir:

2018 yılı sağlıkta kalite değerlendirmeleri kapsamına giren sağlık kuruluşları ve sorumlu oldukları SKS setleri şunlardır:

Օ  E-III grubu kamu hastaneleri hariç olmak üzere özel, üniversite ve kamuya bağlı tüm hastaneler – SKS Hastane seti

Օ  Özel, üniversite ve kamuya bağlı tüm ağız ve diş sağlığı merkezleri –SKS ADSH

Օ  Diyaliz merkezleri –SKS Diyaliz (Hastane bünyesinde yer alan Diyaliz merkezleri SKS Hastane setinde yer alan Diyaliz bölümünden sorumludurlar)

Օ  Evde sağlık koordinasyon merkezleri ve birimleri – SKS Evde Sağlık


•  
Sağlık kuruluşunun büyüklüğüne göre değerlendirme gün sayısı 1 ila 3 gün arasında değişecektir.

•  Yukarıda belirtilen sağlık kuruluşlarında, kuruluşa özgü SKS setinde yer alan tüm standartlar değerlendirilecektir.

• SKS Hastane seti “ Bölüm Bazlı Göstergeler  bölümünün değerlendirilmesinde, bir SKS bölümünden en fazla 2 gösterge olacak şekilde değerlendirici tarafından belirlenen 10 gösterge değerlendirilecektir.

• SKS Hastane setiKlinik Göstergeler” bölümünde yer alan göstergelere ilişkin süreçler Bakanlığımızca Türkiye Klinik Kalite Programı kapsamında izlendiğinden sağlıkta kalite değerlendirmeleri kapsamında değerlendirilmeyecektir.

• SKS ADSH seti“Kalite Göstergeleri” bölümünün değerlendirilmesinde,Hizmet Kalite Göstergeleri ve “Klinik Kalite Göstergeleri” başlıklarından 5’er tane olmak üzere değerlendirici tarafından belirlenen toplam 10 gösterge değerlendirilecektir.

•SKS Diyaliz seti“Kalite Göstergeleri” bölümünün değerlendirilmesinde, Hizmet Kalite Göstergeleri başlığından 3 ve “Klinik Kalite Göstergeleri” başlığından 7 adet olmak üzere değerlendirici tarafından belirlenen toplam   10 gösterge değerlendirilecektir.

• SKS Evde Sağlık Seti“Kalite Göstergeleri” bölümünün değerlendirilmesinde, değerlendirici tarafından belirlenen toplam 10 gösterge  değerlendirilecektir.

•  “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmeliğin” 6. maddesinin 3. fıkrası gereğince 2017 yılı sağlıkta kalite değerlendirmelerinde 95 puan ve üzeri alan sağlık kuruluşları, öz değerlendirme sonuçlarını takip eden yılın Ocak-Haziran ayları arasında Bakanlığa göndermeleri durumunda o yıl değerlendirme yapılmaz ve mevcut kalite puanının geçerliliği devam eder. Ancak kurum ve kuruluşun talebi üzerine yeniden değerlendirme de yapılabilir.

2018 yılı Sağlıkta Kalite Değerlendirmelerinin ülkemiz için hayırlı olmasını diler, süreçte yer alacak tüm sağlık kuruluşlarımıza başarılar dileriz.

Ek-1 Makam Onayı

Ek-2 İl Sağlık Müdürlükleri Resmi Duyuru Yazısı

Ek-3 Başkanlık İl Yetkilileri

Ek-4 Sağlık Kuruluşlarının Dikkat Etmesi Gereken Hususlar