Klinik Kalite Çalışmaları Hakkında
09 Şubat 2018

Türkiye Klinik Kalite Programı Bakanlığımız Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığınca yürütülmektedir. Bu kapsamda 2017/8 no’lu genelge yayınlanmış ve klinik kalite kurumsal yapısı ile sorumluluklar belirlenmiştir. Çalışmaların planlanması ve uygulanmasının söz konusu Genelge ekinde yer alan Klinik Kalite Uygulama ve Veri Kalitesi İyileştirme Rehberi’nde belirlenen kurumsal yapı ve sorumluluklar çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Sağlık kuruluşlarında klinik kalite uygulamaları sürecinde yaşanılan sorunların sağlık kuruluşu veya il kalite koordinatörlüğü düzeyinde çözüme kavuşturulamaması durumunda Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Verimlilik, Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığınca belirlenen ilinizin koordinasyonundan sorumlu Bakanlık yetkilileri ile iletişime geçilmesi hususu önem arz etmektedir. 

Sorumluların isimleri, iletişim bilgileri ve sorumlu oldukları iller listesine erişmek için tıklayınız.