6. SKS Değerlendiricisi Sertifikalı Eğitimi Başladı…
22 Ocak 2018

Sağlıkta Kalite Değerlendiricisi Sertifikalı eğitim programlarının altıncısı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Alper CİHAN ve Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanı Dr Abdullah ÖZTÜRK’ün  açılış konuşmaları  ile Ankara’da başladı.

80 değerlendirici adayının katılımı ile gerçekleştirilen eğitimde katılımcılara yönelik bir konuşma yapan Prof. Dr. Alper CİHAN, Türkiye Sağlıkta Kalite Sisteminin ülkemiz sağlık hizmetlerine katkısına vurgu yaptı. Sözlerine 2003 yılından itibaren Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında yürütülen kalite çalışmaları ile ülkemizde sağlık hizmetlerine erişimde ve sağlık hizmet sunumu kalitesinde önemli gelişmeler kaydedildiğini ifade eden Sayın Cihan, “Türkiye Sağlıkta Kalite Sistemi”nin, hasta bakım kalitesinin optimal düzeyde verilmesi, güvenli bir hasta bakım ortamının oluşturulması, hasta ve çalışanlara yönelik risklerin en aza indirilmesi, kalite iyileştirme ve hasta güvenliğinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla Bakanlığımız tarafından geliştirildiğini ifade etti. Sistemin amacına ulaşması için gerçekleştirilen sağlıkta kalite değerlendirmelerinin Bakanlığımız tarafından kullanılan en önemli araç olduğunu ifade eden Cihan, değerlendirici eğitiminin verimli geçmesi temennileri ile sözlerini tamamladı.

Teorik eğitim programı 30 saatlik dersten oluşmaktadır. 5 gün sürecek eğitimde, alanında uzman eğitimciler tarafından sağlıkta kalite alanındaki bilgiler katılımcılara aktarılacak olup, eğitimin sonunda gerçekleşecek olan sınavda başarılı olan katılımcılarımız, uygulama sınavına alınacak ve  başarılı olanlara sertifika verilecektir.

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

DSC_8300.jpgDSC_8309 (1).jpg