İl Sağlık Müdürlükleri Performans Değerlendirme Sistemi Veri Girişi Hakkında.
18 Ocak 2018

ISMPDS'ne veri girişi için tanınan süre 20 Ocak 2018 23:59:59’da  sona erecek iken bir defaya mahsus olmak üzere 26 Ocak 2018 saat 17:00'ye kadar uzatılmıştır. Bu tarih itibari ile 2017 yılına ilişkin veri girişleri sistem tarafından otomatik olarak kapanacaktır.

Önemle duyurulur.