Sağlıkta Akreditasyon Standartlarının Yeniden Akreditasyonu Onaylandı…
18 Ocak 2018

  

Bakanlığımızca hazırlanarak Ocak 2014 tarihinde ISQua (The International Society for Quality in Health Care) tarafından akredite edilen Sağlıkta Akreditasyon Standartları Hastane Setinin (SAS-Hastane) akreditasyon geçerlilik süresi Aralık 2017 tarihinde sona ermiştir.

SAS Hastane seti, reakreditasyon süreci öncesinde, ISQua ilkeleri, saha geri bildirimleri ve uluslararası literatür incelenerek Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce revize edilmiştir. Daha sonra, ISQua tarafından Eylül 2015’te revize edilen “Sağlık ve Sosyal Bakım Standartlarının Geliştirilmesi için Kılavuz ve İlkeler” dokümanı doğrultusunda öz değerlendirme aracı final rapor ve ekleri yine Genel Müdürlüğümüzce hazırlanmış ve 11 Eylül 2017 tarihinde ISQua’ya gönderilmiştir.

Yoğun bir uğraş gerektiren tüm bu çalışmalar neticesinde, ISQua Akreditasyon Üst Kurulu tarafından yapılan inceleme 20 Aralık 2017 itibariyle sonuçlanmış ve Sağlıkta Akreditasyon Standartları-Hastane Seti v2.0/2017” uluslararası düzeyde Aralık 2021 tarihine kadar akredite edildiği kararı bugün Bakanlığımıza  bildirilmiştir.

ISQua, sağlıkta akreditasyon sistemlerinin uluslararası düzeyde akreditasyonunu gerçekleştiren tek kuruluştur. Standartlarımızın ISQua tarafından akredite edilmesi, ulusal akreditasyon sistemimizin uluslararası alanda tanınması ve geçerliliğinin kabul edilmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Bu durum, sağlık sistemimizde kalite, hasta güvenliği ve çalışan güvenliğinin geliştirilmesine sağlayacağı katkıların yanında sağlık turizmi alanında yapılacak faaliyetler açısından da vazgeçilmez bir noktadadır.

“Türkiye Sağlık Hizmetleri Akreditasyon Sistemi” ülkemiz sağlık kuruluşlarına, yurt dışı akreditasyon kuruluşlarına ihtiyaç duymadan uluslararası düzeyde tanınan bir akreditasyon belgesine sahip olma imkânı sunmaktadır.

Ulusal kaynaklarımızın etkin ve verimli şekilde kullanılması, sağlıkta akreditasyon sistemimizin uluslararası geçerliliğinin kanıtlanması ve sağlık sistemimizin niteliğinin artırılması adına çok önemli bir adım olan sağlıkta akreditasyon standartlarının yeniden akreditasyonunu sürecinde verdiği değerli katkılardan dolayı Türkiye Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Enstitüsüne teşekkür eder, standartlarımızın ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ederiz.

                           logo1.png                                                                                                                                                                          RESİM2.jpgsas logo.pngRESİM2.jpg            

Akreditasyon Belgesi.png