İl Sağlık Müdürlüklerinin Dikkatine!
18 Ocak 2018

Bilindiği üzere27.06.2015 tarihli ve 29399 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” kapsamında 2017 yılı Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmeti ile koruyucu sağlık hizmeti sunan kamu ve özel sağlık kuruluşlarında 24/05/2017 tarih ve 26325996/020/104 sayılı Makam Onayı doğrultusunda 29 Mayıs 2017 ile 31 Aralık 2017 tarihleri arasında sağlıkta kalite değerlendirmeleri gerçekleştirilmektedir.

 Bu kapsamda; 31 Aralık 2017 tarihine kadar, SKS değerlendirme sistematiği ve etik ilkeler doğrultusunda, Bakanlığımızca belirlenen ve Ek’de yer alan standartlar esas alınarak E1 sınıfı hastanelerin Sağlıkta Kalite Değerlendirmelerinin İl Sağlık Müdürlüğü İl Kalite Koordinatörlükleri marifeti ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Önemle duyurulur.