5. SKS Değerlendiricisi Sertifikalı Eğitim Programı Ankara’da Gerçekleştirildi!
18 Ocak 2018

Bakanlığımızca; sağlıkta kalite değerlendiricisi kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla beşincisi düzenlenen Sağlıkta Kalite Standartları Değerlendiricisi Sertifikalı Eğitim Programı, 24-29 Eylül 2017 tarihleri arasında 78 değerlendirici adayının iştiraki ile Ankara’da gerçekleştirildi.

Eğitiminin açılış konuşmasında Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanı Sayın Dr. Abdullah ÖZTÜRK, SKS Değerlendiricisi Sertifikalı Eğitim Programlarının sağlıkta kalite değerlendiricilerinin standardizasyonunu sağlamak, nitelikli değerlendirici kapasitesini Bakanlık ihtiyaçlarını  karşılayabilecek düzeye çıkartmak ve 2018 yılı itibarı ile yerinde, tam ve nitelikli bir kalite değerlendirmesi yapma hedefini gerçekleştirmeyi amaçladıklarını ifade etti. Ayrıca sağlıkta kalite değerlendiricilerinin söz konusu değerlendirmeleri Bakanlığı temsilen yaptığına değinen Sayın Öztürk, bilgi, deneyim, tarafsızlık ve etik kurallara uyumun değerlendiriciler için olmazsa olmaz ilkeler olduğuna vurgu yaptı. Eğitime, değerlendirici ihtiyaçları göz önünde bulundurularak il sağlık müdürleri, müdür yardımcıları, başhekim ve başhekim yardımcılarından oluşan hekim ağırlıklı adaylar davet edildi.

5 gün süren eğitim boyunca katılımcılara, Sağlıkta Kalite Standartlarına ilişkin 29 konuyla ilgili detaylı bilgiler aktarıldı. Eğitim sonunda katılımcılara yönelik teorik sınav gerçekleştirildi. Teorik sınavda başarılı olan katılımcılar uygulama eğitimi ve sınavına katılmaya hak kazanacaklardır.

Sağlıkta kalite değerlendiricisi sertifikalı eğitimlerinin ülkemizde sunulan sağlık hizmetlerinde kalite ve hasta –çalışan güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunmasını temenni ederiz. 


IMG_6118.JPG
IMG_6022.JPG

IMG_6133.JPG