Sağlıkta Kalite Göstergeleri Veri Girişi Hakkında…
10 Ağustos 2017

Sağlıkta kalite göstergelerinin izlenmesi kapsamında veri girişi yapılan SİYOS, Kurumsal Kalite Sistemi içerisine “Türkiye Sağlıkta Kalite Göstergeleri Sistemi (TÜR-GÖS)” adında yeni bir modül olarak entegre edilmiştir.

Bu kapsamda kamu ve özel tüm hastaneler tarafından, KKS Kullanıcı adı ve şifresi ile Kurumsal Kalite Sistemine giriş yapılarak, “TÜR-GÖS”  modülünden SKS göstergelerine ait 2017 yılı Ocak-Şubat-Mart (1. Dönem) ve Nisan-Mayıs-Haziran (2. Dönem) veri girişlerinin 15.09.2017 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

TÜR-GÖS’e veri girişleri üçer aylık periyodlar halinde yılda dört kez yapılacaktır. Her dönemin verisi dönemin bitimini takip eden ay içinde gerçekleştirilecektir. Veri girişi sırasında göstergelere ait sonuçlar değil hesaplamada kullanılan parametrelere ilişkin veriler girilecektir. Bu kapsamda 2017 yılı Temmuz-Ağustos-Eylül aylarına ait verilerin Ekim ayı içerisinde  girilmesi gerekmektedir.

Sağlıkta kalitenin geliştirilmesi adına çok önemli olan bu sistemin ülkemiz sağlık sistemine hayırlı olmasını dileriz.

 Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı