“Sağlıkta Akreditasyon Standartları-Hastane” Setine İlişkin Görüş ve Öneri Platformu Açılmıştır
24 Temmuz 2017

Bakanlığımızca hazırlanarak Ocak 2014 tarihinde ISQua (The International Society for Quality in Health Care) tarafından akredite edilen Sağlıkta Akreditasyon Standartları Hastane Setinin (SAS-Hastane) yeniden akreditasyonuna yönelik çalışmalar Genel Müdürlüğümüzce yürütülmektedir. Bu kapsamda SAS – Hastane Setinde, güncel bilimsel yayınlar, uygulayıcı ve denetçilerden elde edilen geri bildirimler ve ISQua ilkeleri doğrultusunda bazı değişiklikler gerçekleştirilmiştir.
Değişikliklerin yer aldığı taslak standart setine ilişkin paydaşların görüş ve önerilerinin alınması büyük önem arz etmektedir.  Bu kapsamda, kurumsal ya da bireysel olarak tüm paydaşların görüş ve önerilerini “SAS Görüş ve Öneri Platformu” üzerinden iletmelerini rica ediyoruz.

Kurumsal olarak;

İlgili Kamu Kurumları
Hastaneler (Kamu, Özel, Üniversite)
Uzmanlık Dernekleri
Meslek Örgütleri

Bireysel olarak;

Sağlık Yöneticileri
Sağlık Çalışanları
Akademisyenler
Hasta Hakları Çalışanları
Hasta ve Hasta Yakınları

ve sağlık alanında çalışan tüm diğer paydaşların bilgi ve tecrübeleri çerçevesinde yapacakları katkıları özellikle önemsiyoruz.

Görüş ve önerilerinizi Platform üzerinden31.07.2017 tarihi saat 17:00’a kadar iletebilirsiniz.

Değerli katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

SAS-Hastane Görüş ve Öneri Platformu için tıklayınız. 

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı