Önemle Duyurulur ! “Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik” Hakkında.
14 Temmuz 2017

13.07.2017 tarih ve 30123 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda Uluslararası sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında uluslararası düzeyde sunulan sağlık hizmetlerinin asgari hizmet sunum standartları belirlenecek, uluslararası sağlık turizmi hizmetlerinde faaliyet yürütecek sağlık kuruluşları ile aracı kuruluşların yetkilendirilecek ve bu faaliyetler denetlenecektir.

Söz konusu yönetmelik ekinde yer alan ‘’Sağlık tesisi başvuru tarihinden/denetiminden önce yapılan son sağlıkta kalite standartları değerlendirmesinden asgari 85 puan almış olmalıdır.” hükmü gereğince, sağlıkta kalite değerlendirmeleri sürecinde sağlık kuruluşunun almış olduğu kalite puanı, sağlık turizmi konusunda yetkilendirilmesinde belirleyici bir kriter olmuştur.

Sağlık kuruluşlarına, sağlıkta kalite değerlendirmeleri ile sağlık turizmi yetkinlik kriterlerinin yerine getirilmesi çalışmalarında başarılar dileriz.