OECD-HCQI TÜRKİYE Hakkında…
20 Haziran 2017

Sağlık hizmeti kalitesinin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde izlenmesi ve geliştirilmesi, Sağlıkta Dönüşüm Programının ikinci fazında Bakanlığımızın en önde gelen politikaları arasında yer almaktadır.

Bu kapsamda, farklı ülkelerde sunulan sağlık kalitesini ölçmeyi ve karşılaştırmayı amaçlayan ve OECD bünyesinde yürütülen Health Care Quality Indicators  (HCQI-Sağlık Bakım Kalitesi Göstergeleri) projesine katılım sağlamak üzere çalışmalar başlatılmıştır.

HCQI kapsamında belirlenen göstergelere ilişkin çalışmaları koordine etmek ve yürütmek için Sağlık Bakanlığı bünyesinde bir organizasyon yapısı oluşturulmuş ve Bakanlık birimleri arasında bir iş bölümü gerçekleştirilmiştir. Çalışma, Sayın Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz’ın yönetiminde, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiştir.

OECD dokümanları esas alınarak ülkemiz için kullanılacak gösterge kartı formatı hazırlanmış, sonrasında ilgili birimler tarafından ülkemiz için kullanılacak kartlar ve göstergelere ilişkin tanı ve işlem kodları belirlenmiştir. Akabinde, ilgili birimlerce verilerin elde edilmesine ilişkin çalışma yürütülmüştür. Öncelikli olarak “Birinci Basamak Hizmetler (Reçetelendirme), Akut Bakım ve Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri (Önlenebilir Hastane Kabulleri)” kategorilerine yönelik veriler OECD ile paylaşılmıştır.

Bu çalışmalar çerçevesinde oluşturulan kurumsal yapı ve göstergelere ilişkin detaylı bilgi OECD HCQI Türkiye dokümanında derlenmiş ve paydaşlarımızın kullanımına sunulmak üzere yayınlanmıştır.

Sağlıkta kalite alanında, uluslararası bilgi ve tecrübe paylaşımını sağlamaya yönelik önemli bir adım olan bu çalışmada yer alan tüm yöneticilerimize ve Bakanlık çalışanlarına teşekkürlerimizi sunar, çalışmanın ülkemiz sağlık sisitemi için hayırlı olmasını dileriz.

“OECD HCQI Türkiye” için tıklayınız.

Dokümanın ekleri için tıklayınız.