Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Rehberlerinin Güncellenmesi Hakkında…
16 Haziran 2017

Bakanlığımızca yürütülen “Türkiye Klinik Kalite Programı” kapsamında klinik kalite ölçme ve değerlendirme çalışmaları hızla devam etmektedir. Bugüne kadar belirlenmiş olan 11 sağlık olgusu ve olgulara ait göstergeler için oluşturulan Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Rehberleri güncellenmiştir. Bu bağlamda ilk etapta;

● 
Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Rehberi-Katarakt (Versiyon1.1)
● 
Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Rehberi-Diz ve Kalça Protezi (Versiyon1.1)
● 
Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Rehberi-Koroner Kalp Hastalığı (Versiyon1.1)
● 
Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Rehberi-Diabetes Mellitus (Versiyon1.1)
rehberleri revize edilerek yayımlanmıştır.

Diğer altı sağlık olgusuna ait rehberlerin güncel versiyonlarının da Temmuz ayı içerisinde yayımlanması planlanmaktadır.
Sağlık kuruluşunuzda yürütülen klinik kalite çalışmalarının “Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Rehberleri” doğrultusunda gerçekleştirilmesi, uygulamanın başarısı açısından büyük önem taşımaktadır.
Rehberlerin, klinik kalitenin iyileştirilmesine, beklenen katkıyı sağlamasını temenni eder, hayırlı olmasını dileriz.

Önemle duyurulur.

Katarakt Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Rehberi için tıklayınız.
Diz ve Kalça Protezi Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Rehberi için tıklayınız.
Diabetes Mellitus Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Rehberi için tıklayınız.
Koroner Kalp Hastalığı Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Rehberi için tıklayınız.