2017 Sağlıkta Kalite Standartları Değerlendirme Süreci Hakkında Açıklama !!!
29 Mayıs 2017

* 2017 yılı Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri Sürecinde değerlendirilecek standartlar ve göstergeler ilan edilmiştir. Sağlıkta Kalite Standartları Hastane Setinde yer alan Kalite Göstergeleri listesinden seçilecek olan on(10) gösterge değerlendirileceği duyuruda paylaşılmış idi. Seçilecek olan 10 gösterge değerlendirici tarafından sağlık tesisinin büyüklüğü ve hizmet kapsamı göz önünde bulundurularak değerlendirici tarafından sadece bölüm bazlı göstergeler arasından seçim yapılacak ve klinik göstergeler seçilecek olan göstergeler arasında yer almayacaktır.

* SKS Evde Sağlık setine ilişkin kalite çalışmaları, Kamu Hastaneleri Genel Sekreterlikleri bünyesinde evde sağlık koordinasyon merkezlerinde oluşturulan kalite yönetim birimleri sorumluluğunda yürütülecektir. Hastane kalite yönetim direktörlerinin SKS Evde Sağlık setine ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Önemle duyurulur…