2017 Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri Başlıyor…
29 Mayıs 2017

Sağlıkta Dönüşüm Programının ana bileşenlerinden biri olan “Nitelikli ve etkili sağlık hizmeti için kalite ve akreditasyon” ilkesine yönelik çalışmalardan biri de Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleridir. Bu amaçla; 27.06.2015 tarihli ve 29399 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmeliğin 6. Maddesinin 3. Fıkrasında yer alan“Değerlendirmeler her yıl, Bakanlığın belirlediği tarihlerde Bakanlıkça yapılır.” hükmü gereğince 2017 yılında Sağlıkta Kalite Değerlendirmesi yapılacaktır.

Bu kapsamda 29 Mayıs 2017 ile 31 Aralık 2017 tarihleri arasında,  ekte ilan edilen bölüm ve standartlar üzerinden aşağıda belirtilen sağlık tesislerinde, değerlendirme faaliyeti gerçekleştirilecektir. 

Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri sürecine yönelik bilgilendirme ekte bulunan SKD 2017 Rehberi’nde yer almaktadır.

•TKHK’na bağlı Sağlık Tesisleri (E2 ve E3 tipi entegre hastaneler hariç),
•Özel ve Vakıf Hastaneleri,
•Üniversitelere bağlı Tıp Fakültesi Hastaneleri (Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezleri dahil)
•Vakıflara bağlı Üniversite Hastaneleri,
•Diyaliz Merkezleri,
•Evde Sağlık Koordinasyon Merkezleri,

Değerlendirme sürecinde yer alacak değerlendiricilerimize ve Sağlık Tesislerimize başarılar dileriz
.

Ekler:

•Ek-1 Makam Onayı
•Ek-2 Değerlendirilecek Standart ve Göstergeler
•Ek-3 Değerlendirme Süreci Koordinatörleri
•Ek-4 Kurumların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar