Klinik Kalite Göstergelerinin Güncellenmesi Hakkında…
01 Haziran 2017

Bilindiği üzere “Türkiye Klinik Kalite Programı” kapsamında Bakanlıkça belirlenen 11 sağlık olgusu için klinik kalite göstergeleri oluşturulmuştu. Gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda söz konusu klinik kalite göstergelerinde güncelleme yapılmış olup, tanımlar, metinler, kodlar ve hesaplama formüllerinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Dokuz sağlık olgusuna (Diabetess Mellitus, Diz ve Kalça Protezi, Kolorektal Kanser, KOAH, KKH, Katarakt, Prostat Kanseri ve İnme) ait güncellenmiş gösterge kartları aşağıda yer almaktadır.

Güncel gösterge kartlarının kullanılması; kurumlarınızda gerçekleştirdiğiniz faaliyetlerin sonuçlarının doğru bir şekilde elde edilmesi, klinik kalite karar destek sisteminden (K3DS) alınacak raporların kurumunuzda verilen sağlık hizmetlerinin klinik sonuçlarını doğru yansıtabilmesi açısından büyük önem arz etmektedir.

Ayrıca her sağlık olgusuna ait  Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Rehberlerinin güncel versiyonları yakın zamanda sitemizde yayımlanacaktır.

Önemle duyurulur.

Diabetes Mellitus Gösterge Kartları için tıklayınız.

Diz Ve Kalça Protezi Gösterge Kartları için tıklayınız.

Katarakt Gösterge Kartları için tıklayınız.

Koah Gösterge Kartları için tıklayınız.

Prostat Kanseri Gösterge Kartları için tıklayınız.

Kolorektal Kanser Gösterge Kartı için tıklayınız.

Koroner Kalp Hastalığı Gösterge Kartları için tıklayınız.

İnme Gösterge Kartları için tıklayınız.