Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) ADSH (Versiyon 3) Yayımlandı…
22 Mayıs 2017

Bakanlığımızca, 27.06.2015 tarih ve 29399 sayılı “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” kapsamında, Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) ADSH (Versiyon 3) Seti hazırlanarak, Türkiye’de tüm kamu, özel ve üniversite statüsünde yer alan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ile Ağız ve Diş Sağlığı Hastanelerinin kullanımına sunulmuştur.

İlgili Yönetmeliğin 5. maddesi 3. Fıkrasına istinaden, yukarıda bahsi geçen kurumlar, uygulamalarını ilgili standartlar doğrultusunda gerçekleştirmelidirler.

Ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz.

SKS ADSH (Versiyon 3) için tıklayınız.