2013-Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri
03 Nisan 2017

Bilindiği üzere, 06/08/2013 tarihli ve 28730 sayılı “Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönetmelik kapsamındaki sağlık kurum ve kuruluşları; bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda uygulama yapmak, gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek, kendi iç düzenlemelerini yapmak ve tedbirleri almakla yükümlüdür. Sağlık hizmet kalitesinin artırılması; sağlıkta kalite faaliyetlerinin devamlılığının sağlanması, hasta ve çalışan güvenliğinin temini, Sağlık Hizmet Kalite Standartlarının doğru uygulanması, ölçülmesi ve iyileştirme faaliyetlerinin yapılması ile mümkündür.
Bu nedenle “Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik”hükümleri gereğince;teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunan aşağıdaki kurum ve kuruluşlarda Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri yapılacaktır:

•Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı 2. ve 3. Basamak Hastaneler

•Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri (ADSM) ve Hastaneleri(ADSH)

•Üniversitelere bağlı Sağlık Uygulama Araştırma Merkezleri/Hastaneleri

•Diş Hekimliği Fakültesi Hastaneleri

•Milli Savunma Bakanlığına Bağlı Hastaneler

•Özel Hastaneler

•Belediye Hastaneleri

•İl Ambulans Servisleri

•Doku Tipleme Laboratuvarları (DTL)

81 ilde 01 Ekim-31 Aralık 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan değerlendirmelerde;

•Hastanelerde SHKS-Hastane seti

•Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri (ADSM) ve Hastanelerinde SHKS-ADSM/ADSH seti

•İl Ambulans Servislerinde SHKS-İl Ambulans Servisi seti

•Doku Tipleme Laboratuvarlarında (DTL) ise SHKS-DTL seti kullanılacaktır.

Merkezi Değerlendirme Komisyonu olarak bu süreçte yer alacak olan Değerlendiricilere ve Sağlık Kurum ve Kuruluşlarımıza başarılar dileriz.Sağlık Hizmet Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik

Merkezi Değerlendirme Komisyonu

Değerlendirilecek Bölüm Listesi