2014-Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri
03 Nisan 2017

Ülkemizin sağlık alanında gelişmesine katkıda bulunmak vatandaşımızın daha etkin daha ulaşılabilir sağlık hizmeti almasına zemin hazırlamak, tüm kurumlarımızda hasta ve çalışan güvenliğinin temin edilmesi Sağlık Hizmet Kalite Standartlarının doğru uygulanması, ölçülmesi ve iyileştirme faaliyetlerinin yapılması ile mümkündür.

06.08.2013 tarihli ve 28730 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” kapsamında; teşhis, tedavi, rehabilitasyon hizmeti ve koruyucu sağlık hizmeti sunan kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında 25.10.2014 tarih ve 2014.5411.139 sayılı Makam Onayı doğrultusunda Bakanlığımız tarafından görevlendirilen değerlendiriciler tarafından 03 Kasım- 31 Aralık 2014 tarihleri arasında Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri yapılacaktır:

•TKHK’na bağlıSağlık Tesisleri (E2 ve E3 tipi entegre hastanelerhariç),

•Özel ve Vakıf Hastaneleri,

•Özel Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ve Hastaneleri,

•Üniversitelere bağlı Tıp Fakültesi Hastaneleri (Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezleridahil) ile Diş Hekimliği Fakülteleri,

•Vakıflara bağlı Üniversite Hastaneleri,

•İl Ambulans Servisi Başhekimlikleri

Değerlendirme sürecinde kurumların Başkanlığımızla yapacağı yazışmaları, bağlı olduğu İl Sağlık Müdürlüğü aracılığı ile yapmaya özen göstermesini hatırlatır Merkezi Değerlendirme Komisyonu olarak bu süreçte yer alacak olan değerlendiriciler ile sağlık kurum ve kuruluşlarımıza başarılar dileriz.

Sağlık Hizmet Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik

Merkezi Değerlendirme Komisyonu

Değerlendirilecek Bölüm Listesi

Kurumların dikkat Etmesi Gereken Hususlar