2016 Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri
03 Nisan 2017

Sağlıkta Dönüşüm Programının ana bileşenlerinden biri olan " Nitelikli ve etkili sağlık hizmeti için kalite ve akreditasyon" ilkesine yönelik çalışmalardan biri de Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleridir. Bu amaçla; 27.06.2015 tarihli ve 29399 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürliğe giren Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmeliğin 6. Maddesinin 3. Fıkrasında yer alan " Değerlendirmeler her yıl, Bakanlığın belirlediği tarihlerde Bakanlıkça yapılır." hükmü gereğince 2016 yılında Sağlıkta Kalite Değerlendirmesi yapılır.

Bu kapsamda 09 Mayıs- 31 Aralık ve 02 Ocak -28 Şubat tarihleri arasında değerlendirmesi yapılan illerin listeleri yer almaktadır.

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı