SKS Değerlendiricisi Sertifikalı Eğitim Programı Uygulama Eğitimi Hakkında …
24 Şubat 2017

Bilindiği üzere Sağlıkta Kalite Değerlendiricilerinin niteliğinin artırılması ve kalite çalışmalarının daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla “Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği”  kapsamında “Sağlıkta Kalite Değerlendiricisi Sertifikalı Eğitim Standartları” belirlenmiştir.

Bu doğrultuda, Genel Müdürlüğümüz tarafından 10-15 Ekim 2016 ve 18-23 Aralık 2016 tarihlerinde 1. ve 2. SKS Değerlendiricisi Sertifikalı Eğitimleri düzenlenmiştir. 3. SKS Değerlendiricisi Sertifikalı Eğitimi ise 27 Şubat-03 Mart tarihleri arasında Ankara ilinde gerçekleştirilecektir.

SKS Değerlendiricisi Sertifikalı Eğitimleri, eğitim standartları doğrultusunda teorik ve uygulama eğitimi olmak üzere iki aşamada planlanmaktadır. İlk iki eğitimde, eğitim katılımcı profilinin Bakanlık havuzunda yer alan ekip sorumluları ve değerlendiricilerden oluşması hasebiyle teorik ve uygulama eğitimleri aynı program içinde gerçekleştirilmiştir.

3. SKS Değerlendiricisi Sertifikalı Eğitim programı da dâhil olmak üzere bundan sonra gerçekleştirilecek olan sertifikalı eğitim kapsamındaki uygulama eğitimleri, teorik eğitimin hemen arkasından gerçekleştirilmesi yerine tarihi ve süresi Bakanlıkça belirlenecek ve ilan edilecek olan daha sonraki bir tarihte gerçekleştirilecektir.

Sağlıkta Kalite Değerlendirici adaylarına duyurulur.