“Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) Diyaliz Seti (Versiyon1)” Yayımlandı
09 Mart 2017

Bakanlığımızca, 27.06.2015 tarih ve 29399 sayılı “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” kapsamında diyaliz merkezlerinde ve ünitelerinde sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin geliştirilmesi, artırılması amacı ve alınan geri bildirimler neticesinde, ülkemizde Diyaliz Hizmeti sunan müstakil ünitelere ve merkezlere yönelik ayrı bir standart setinin hazırlanması gerekliliği gündeme gelmiş ve benzer prensiplerle gerçekleştirilen yoğun çalışmalar sonucunda, SKS Diyaliz Seti hazırlanmıştır.

Bakanlığımızca hazırlanan “Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) Diyaliz Seti (Versiyon1)”  içerisinde yer alan “Standartlar” bölümü 23.09.2016 tarihinde yayımlanmıştır.

SKS Diyaliz Seti, standartlar dışında kalan bölümler; puanlandırma sistematiği, standartlar ve değerlendirme ölçütlerine yönelik rehberlik ifadeleri ve eklerde yer alan yardımcı dokümanlar ile birlikte bir bütün şeklinde, diyaliz merkezleri ve üniteleri için kalite yönetiminin tüm esaslarını içinde barındıran geniş bir kaynak oluşturarak sağlık hizmet sunucularının kullanımına sunulmuştur.

İlgili Yönetmeliğin 5. maddesi 3. fıkrası gereğince müstakil diyaliz üniteleri ve merkezleri standartlara uygun çerçevede düzenlemeler yapmak ve gerekli görülen iyileştirme faaliyetlerini gerçekleştirmekle sorumlu tutulacaklardır.

SKS-Diyaliz Setinin ülkemiz sağlık sistemi için hayırlı olmasını temenni ederiz.


Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) Diyaliz Seti (Versiyon 1) için tıklayınız.