2. SKS Değerlendiricisi Sertifikalı Eğitimi Antalya’da Gerçekleştirildi!!!
29 Aralık 2016

Genel Müdürlüğümüz Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 2. Sağlıkta Kalite Standartları Değerlendiricisi Sertifikalı Eğitimi 18-23 Aralık 2016 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilmiştir.

Bilindiği üzere, sağlık hizmetlerinde ulusal kalite hedefinin gerçekleştirilmesi amacıyla sağlık kurum ve kuruluşları, Sağlıkta Kalite Standartları kapsamında yılda bir kez değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Söz konusu değerlendirmelerin gerçekleşmesinde Sağlıkta Kalite Değerlendiricileri kilit role sahiptir.

Sağlıkta kalite değerlendiricilerinin niteliğinin artırılması ve kalite çalışmalarının daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla “Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği”  kapsamında “Sağlıkta Kalite Değerlendiricisi Sertifikalı Eğitim Standartları” belirlenmiştir. Böylece düzenlenen eğitimler ile sağlıkta kalite sisteminin kurumsallaşması yolunda yeni bir döneme girilmiş ve önemli bir adım atılmıştır.

Bu kapsamda gerçekleştirilen 2. SKS Değerlendiricisi Sertifikalı Eğitimi, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanı Sayın Dr. Abdullah Öztürk’ün yaptığı açılış konuşması ile başlamış, Sayın Öztürk konuşmasında; kurumlarda kalite ve güvenlik açısından standardizasyonun sağlanması, kamu, özel ve üniversite hastanelerinin kendi sınıfındaki hastanelerle kıyaslanabilmesi için tüm sağlık kurumlarının;  aynı kalite standartları, aynı kalite değerlendirme sistematiği, aynı değerlendiriciler ve aynı klinik göstergeler üzerinden gerçekleştirilmesinin büyük önem arz etiğini ifade etmiştir.

SKS değerlendirme sistematiği ve SKS’ye ilişkin temel derslerin 26 konu başlığı altında katılımcılara aktarıldığı eğitim,  iki sınıfta toplam 78 kişinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Dört günlük teorik eğitimin ardından iki günlük uygulamalı program düzenlenmiştir.

Sağlıkta kalite değerlendiricisi sertifikalı eğitimlerinin ülkemizde sunulan sağlık hizmetleri açısından hayırlara vesile olmasını temenni ederiz.IMG_20161218_140444 (2) (1).jpg
IMG_0240.JPG
IMG_1532.JPG
IMG_1535.JPG

IMG_20161219_093441 (1).jpg