SKS ADSH Seti SRG06.02 Kodlu Değerlendirme Ölçütünün Uygulanması ve Değerlendirilmesine İlişkin Duyuru

07 Mayıs 2024