Ruh Sağlığı Hasta Deneyimi Ölçümüne Yönelik Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi…
13 Ekim 2023


OECD Health Care Quality Outcomes (HCQO-Sağlık Bakım Kalitesi Çıktıları) çalışması; farklı ülkelerde sunulan sağlık hizmet kalitesini ölçmeyi ve karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Çalışmada, bir uzman grubu tarafından geliştirilen bir dizi kalite göstergesi ile sağlık hizmetleri kalitesini izlemek ve ülkeler arası karşılaştırma yapmak hedeflenmiştir.

Ülkemiz 2017 yılı itibariyle uzman gruplara dahil olarak veri gönderimini sağlamaya başlamış olup, bu alanda yapılan çalışmalarda OECD ile iş birliğini sürdürmektedir. Söz konusu çalışmalar kapsamında OECD tarafından yeni yayınlanan “Ruh Sağlığı-Hasta Tarafından Bildirilen Deneyim Ölçümleri” göstergelerine ilişkin DSÖ Türkiye Temsilciliği ile iş birliği yapılarak veri toplama sürecine başlanmıştır.

Bu kapsamda, Ankara ilinde hizmet veren Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri ve erişkin psikiyatri kliniklerinde hasta deneyiminin ölçülmesine yönelik çalışma başlatılmış ve söz konusu çalışmada görev alacak kurum temsilcilerine 11 Ekim 2023 tarihinde çalışma sürecine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda; Türkiye’de Sağlıkta Kalite Çalışmaları, OECD Ruh Sağlığı Hasta Deneyimi Anketi, Saha Uygulamasına Yönelik Yönergeler, Ruh Sağlığı Hizmet Kullanıcı Profili ve Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar gibi konular hakkında katılımcılara bilgi verilmiştir.  

Çalışmanın ülkemiz için hayırlara vesile olmasını dileriz.


Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı

  • RST4.jpg
  • RST(1).jpeg
  • RST1.jpg
  • RST3.jpg
  • RST2.jpg