overlay

Proje Yönetimi ve Uluslararası Çalışmalar Birimi Görev Alanı

●Sağlıkta kalite ve güvenliğin geliştirilmesine yönelik projelerin yürütülmesi

●Projelerin hedeflerine ulaşabilmesi için ilgili birimlerle yürütülen çalışmaların etkinliğini
değerlendirmek ve koordine etmek

●Proje kapsamında ihtiyaç duyulan eğitim ve bilgilendirme toplantılarının organize edilmesi

●Sağlıkta Kalite alanında yabancı ülkelerle ve uluslararası kuruluşlarla ortak yapılan çalışmalarda paydaş olarak yer alınması

●Uluslararası nitelikteki kongre, konferans ve toplantılar düzenlenmesi konularında ilgili birimlerle koordinasyon yapılması

●Projeler kapsamında Başkanlığımızın uluslararası işbirliğine yönelik iş ve işlemlerini yürütülmesi

Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde belirlenen hizmet kalite göstergelerinin ulusal düzeyde izlenmesine yönelik oluşturulanSağlıkta İndikatör Yönetim Sistemi’nin (SİYÖS) geliştirilmesi ve yönetilmesi

●Sağlık hizmeti ile ilişkili olarak hasta ve çalışan güvenliği kapsamında yaşanan istenmeyen olayların bildirimi ve raporlanması amacına yönelik oluşturulan Ulusal Güvenlik Raporlama Sistemi’nin (GRSTM) geliştirilmesi ve yönetilmesi

İl Sağlık Müdürlüğü Performans Değerlendirme Sistemi’nin geliştirilmesi, yönetilmesi ve ilgili mevzuata yönelik iş ve işlemlerin yürütülmesi

●Görev alanı ile ilgili eğitimlerin organize edilmesi

●İdarece verilen diğer görevlerin yürütülmesi