Pandemi Sürecinde Çalışan Güvenliğinin Sağlanması Hakkında…
07 Nisan 2020

ARMA-LOGO-TÜRKÇE.jpg   
                                                                                                                               
SAĞLIK BAKANLIĞI

  Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

                              

Bakanlığımız tarafından COVID-19 (SARS CoV2) pandemisi nedeni ile sağlık çalışanlarını korumak amacıyla hastalığın görülmeye başladığı ilk andan itibaren çok sayıda önlem alınmış olup izleyen dönemlerde de dinamik olarak alınmaya devam edilecektir. Ülkemiz genelinde alınması gereken önlemler kapsamında, sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanması, ihtiyaçlarının giderilmesi ve desteklenmesi pandemi sürecinin etkin bir şekilde yönetimi için önemli bir husustur. Bu süreçte en iyi sağlık hizmetini sunabilmek için özveri ile çalışan sağlık çalışanlarının ve ailelerinin sağlığını korumak amacı ile aşağıdaki tedbirlerin sağlık kuruluşları (hastane, ADSM/ADSH, diyaliz merkezleri, 112 acil sağlık hizmetleri) ve çalışan güvenliği komitelerince hayata geçirilmesi önem arz etmektedir:

 • COVID-19 bulaşı açısından çalışanlara yönelik risk oluşturan işleyiş ve durumların tespiti amacıyla çalışan güvenliği komiteleri tarafından en az haftada bir kez alan ve birim ziyaretleri yapılmalıdır.
 • Alan ziyaretleri sırasında ve komite toplantılarında çalışan temsilcilerine yer verilmelidir.
 • Çalışanlara yönelik bulaş riskini artıran, iyileştirmeye açık işleyiş basamakları ve alanlar tespit edilmelidir.
 • Çözüm yollarının tespit edilmesi ve uygulanması aşamasında çalışanların katılımları sağlanmalıdır.
 • Tespit edilen risklere yönelik düzenleme ve tedbirler ivedilikle hayata geçirilmelidir.
 • Çalışanlar tarafından, sorunların anında komiteye ve üst yönetime iletilebilmesine yönelik bilgi akışı sağlanmalı, bilgi kanalları sürekli açık tutulmalıdır.
 • Aktif çalışan personelin çalışma takvimi, mümkün olduğunca önceden belirlenmeli ve anlık değişimlerden kaçınılmalıdır.
 • Çalışma düzeni, kişilerin ihtiyaçları ve risklere göre, adil ve şeffaf bir şekilde belirlenmeli, yıpranma ve tükenmeye yol açmayacak şekilde dinlenme zamanları oluşturulmaya çalışılmalıdır.
 • Çalışanların sürekli genel durum ve süreç hakkında bilgilendirilmesi sağlanmalıdır.
 • Çalışanların gerektiğinde tıbbi danışmanlık alabileceği irtibat noktaları tanımlanmalıdır. (örneğin hastanelerde, uzmanlık alanı farklı olan hekim ve hemşirelerin gerektiğinde kolayca ulaşabilecekleri uzman ve hemşirelere ilişkin iletişim imkanlarının açık tutulması)
 • Gerekiyorsa uzaktan yönetilebilecek süreçler tanımlanmalı ve uygulanmalıdır. (izole veya karantinada bulunması gereken personelin mobil vizit yapması gibi)
 • Çalışanların tıbbi danışmanlık dışında, hangi durumda kiminle nasıl iletişim kurabileceği tanımlanmalıdır.
 • Hasta sevkleri, yatış, tanı, tedavi, numune ve hasta transferi algoritmaları çalışanlarla paylaşılmalı, algoritmaların gerektiğinde hızlıca güncellenmesi ve duyurulması sağlanmalıdır.
 • Uyulması gereken kuralların ve dikkat edilmesi gereken hususların yazılı hale getirilerek dağıtılması sağlanmalıdır.
 • Olası/kesin Covid-19 tanısı olan sağlık çalışanlarının izolasyon süreci tanımlanmalıdır.
 • Kişisel koruyucu ekipman ihtiyaç takibi ve teminine ilişkin süreçler belirlenmelidir.
 • Kişisel koruyucu ekipmanın uygun kullanımı hakkında çalışanlar bilgilendirilmelidir.
 • Fiziksel ve ruhsal destek mekanizmaları oluşturulmalı ve bunun duyurulması sağlanmalıdır.
 • Kendisi ve ailesi ile ilgili psikososyal desteğe ihtiyacı olan personel, “Psiko-Sosyal Destek Hizmet Hattı” ve Valilik bünyesinde kurulan “Sağlık Çalışanlarına Yönelik Psiko-Sosyal Destek İl Koordinasyon Merkezi” ne yönlendirilmelidir.
 • İl genelinde tanımlanan ve çalışanların güvenliği ve desteklenmesi açısından koordinasyon halinde çalışılması gereken diğer kurumlarla işbirliği ve iletişim noktaları tanımlanmalıdır.

 

Salgının tüm dünyada ve ülkemizde en kısa sürede kontrol altına alınması temennisi ile sağlıklı günler dileriz.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü