SKS ve Elektronik Kayıtlar Hakkında…
05 Eylül 2018

Dijital dönüşümle birlikte sağlık kuruluşlarında belgelerin yaşam döngülerinin elektronik platformda gerçekleşmesi doğal bir süreçtir. Sağlık kuruluşunda üretilen bilgi ve belge akışının, bilgi yönetimi ve güvenliği ilkeleri doğrultusunda elektronik ortamda sağlanması, sağlık kuruluşlarındaki iş ve süreçlerin daha hızlı ve güvenilir şekilde yürütülmesini sağlamaktadır. Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) setleri dijitalleşme yönündeki çalışmalara engel teşkil etmemekte, aksine destekleyici bir rol üstlenmektedir.

SKS’de yer alan tıbbi kayıtlarla ilgili sahadan gelen soru ve görüşlere istinaden aşağıdaki şekilde mütalaa oluşturulmuştur:

   • 
SKS-Hastane seti genel olarak incelendiğinde tıbbi kayıtların standartların amacını ve bilgi güvenliğini sağlayacak şekilde oluşturulmasının esas olduğu, bunun yanında kayıtların elektronik ya da kâğıt ortamdan birinin tercih edilerek tutulabileceği anlaşılmaktadır.
   • 
Ayrıca, SKS-Hastane SİY05 kodlu standartta aşağıdaki ifadeler yer almaktadır:
     - 
Elektronik ortamda yapılan ilaç istemlerinde hekimin elektronik imzası ya da mobil imza bulunmalıdır.
     - 
HBYS'de kullanıcı şifresi ile verilen istemler, elektronik imza olmaksızın bu amaçla kullanılmamalıdır.

İlgili standardın karşılanabilmesi için e-imzanın kullanılamadığı durumlarda ıslak imza kullanılmalıdır. HBYS’de yer alan e-imzalı evrakta doğrulama belge kodunun ilgili evrak üzerinde görünmemesi durumunda, elektronik imza kullanımının dijital ortamda kanıtlanması ve elektronik imza ile oluşturulmuş hekim istemlerine geriye dönük kayıtlarda ulaşılabiliyor olması yeterlidir.

Konunun kuruluşlarımız ve değerlendiricilerimiz tarafından bu çerçevede ele alınması ve uygulamaya yansıtılması gerekmektedir.

Önemle duyurulur.