Güvenlik Raporlama Sistemi 2016 Yılı Raporu Yayınlandı...
23 Ağustos 2021

Bilindiği üzere, Bakanlığımızca 21 Mart 2016 tarihinde kullanıma açılan Güvenlik Raporlama Sistemi (GRS™),sağlık tesislerinin ve profesyonellerinin tıbbi süreçlerde karşılaştıkları hataları bildirebilecekleri, ülkemizde yaygın olarak gerçekleşen hatalar konusunda bilgi alabilecekleri bir platformdur.

Sistem üzerinde elde edilen raporlar kamu ile anında paylaşılabilmektedir. Böylece sistem, sağlık hizmetleri ile ilgili istenmeyen olayların önlenmesi amacı ile gerçekleştirilen faaliyetlerde yol gösterici bir rol üstlenmektedir.

Sürekli olarak paylaşılan bu raporlar yanında, sistemde elde edilen veriler doğrultusunda yıllık olarak raporlar oluşturulacak ve sağlık hizmeti sunucularının ve paydaşların kullanıma açılacaktır.

Bu kapsamda, sistemin kullanıma açıldığı tarihten 2016 yılsonuna kadar ülke genelinden elde edilen veriler ile hazırlanan “GRS 2016 Yılı İstatistik ve Analiz Raporu” özellikle sağlık tesisleri yöneticileri ve hizmet sunucularının dikkatine sunulmaktadır.

Söz konusu raporlar, sağlık tesislerinde süreçlerin iyileştirilmesi, hasta ve çalışan güvenliğinin artırılması kapsamında yapılacak çalışmaların yanında, Bakanlığımız politikalarının belirlenmesinde de önemli bir araç olarak kullanılacaktır.

Çalışmanın ülkemiz sağlık sistemi için hayırlı olmasını temenni ederiz.

Güvenlik Raporlama Sistemi 2016 Yılı Raporu için tıklayınız.