Tesis Güvenliği
02 Ağustos 2023

Sağlık kuruluşlarında tesis güvenliği kalite sisteminin bir parçasıdır ve bir kuruluşun sahip olması gereken en önemli unsurlardan biridir. Tesis güvenliğinin sağlanması konusunda beklenti kuruluşun mevzuata uygun davranması ve güncel gelişmeleri takip etmesidir. Bu konuda yapılacak en önemli işlemlerden biri tesiste risklerin belirlenmesi ve belirlenen risklere yönelik önlemlerin alınmasıdır. Tesis yönetimi kapsamında başarılı olabilmek için sadece sağlık kurum ve kuruluşu içerisini değil, paydaşları ve çevreyi de kapsam içerisine almak önemlidir.

Tesis yönetim süreci, sadece ortaya çıkan kaza ve olaylar üzerinden gerçekleştirilen reaktif bir mücadele yöntemi olarak görülmemelidir. Tesis yönetiminde stratejik amaç, tesis kaynaklarının ve hizmetlerin yönetimini desteklemektir. Çalışanlar, riskler konusunda farkında olmalı tehditlerin zarar vermesini önlemek için atılabilecek adımları bilmelidir.  Bu kültürel değişime liderlik etmek için üst yönetimin güçlü bir kararlılığı olmalıdır. Bu kararlılık tesis yönetimi alanındaki başarıyı sağlayarak sağlık bakım hizmetinin kalitesinin ve performansının artmasına katkı sağlayacaktır.

Ülkemizde Bakanlığımız tarafından yürütülen sağlıkta kalite çalışmaları kapsamında geliştirilen sağlıkta kalite standartları setlerinde sağlık kuruluşlarında etkin bir tesis yönetimi yapısının tanımlanması ve nihayetinde tesis güvenliğinin sağlanmasına yönelik standartlar hazırlanmış ve kullanıma sunulmuştur. Bu sayfada, sağlık kurum ve kuruluşlarında tesis güvenliğinin sağlanmasına yönelik dikkat edilmesi gereken hususların yer aldığı SKS çalışmaları ile bu kapsamda örnek teşkil edebilecek uluslararası çalışmaların yer aldığı linklere ulaşabilirsiniz.