Güvenli Cerrahi
19 Temmuz 2023

Hasta bakımının temel ilkesi olan “önce zarar verme” (primum non nocere) söyleminin en önemli konu başlıklarından biri cerrahi güvenliğin sağlanmasıdır. Güvenli cerrahi uygulamaları, bu bağlamda dünya üzerinde her yıl yapılan milyonlarca ameliyatı güvence altına almayı hedeflemektedir. Dünya Sağlık Örgütünün 2008 yılında başlatmış olduğu “Güvenli Cerrahi Hayat Kurtarır” projesi kapsamında, Bakanlığımız, Sağlıkta Kalite Standartlarında güvenli cerrahi uygulamalarına yer vererek bu projeyi ülkemizde de hayata geçirmiştir.

“Güvenli Cerrahi Hayat Kurtarır” (Safe Surgery Saves Lives) projesinin amacı cerrahi bakım güvenliğini, tüm dünya ülkelerinde kanıtlanmış bakım standartlarına dayanarak sağlamaktı. Sağlıkta kalite standartları ile ülkemiz adına bu güveni tesis etmek için ilk adım 2009 yılında atılmış ve DSÖ’nün Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi artık Türkiye’ye özgü olarak geliştirilerek “Güvenli Cerrahi Kontrol ListesiTR” adı ile yayınlanmıştır. Bu şekilde Türkiye’de sağlık kurumlarının kullanacağı standart bir kontrol formu oluşturulmuş ve uygulayıcıların kullanımına sunulmuş oldu.

Yapılan çalışmalarda, “Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi”nin etkili bir şekilde kullanılması ile hastalara doğru işlem uygulanması, kimlik doğrulamanın uygun şekilde yapılması ve cerrahi alan enfeksiyonları ile diğer komplikasyonların bağlı mortalitenin azaltılması hususlarında oldukça etkili olduğu saptanmıştır.

Bu doğrultuda; Daire Başkanlığımız tarafından güvenli cerrahi uygulamalarının ve ilgili sağlıkta kalite standartlarının tüm sağlık çalışanları tarafından daha iyi anlaşılması ve uygulanması için bir kitapçık oluşturdu. Bu kitapçıkta “Güvenli Cerrahi Kontrol ListesiTR”, “Kontrol Listesi Uygulama Rehberi”, “Anestezi Güvenlik Kontrol Listesi” bulunmakta ve “Güvenli Cerrahi Hayat Kurtarır Projesi” kapsamında ele alınan, cerrahide bilinen on gerçek ve on ana hedef yer almaktadır.

Bu sayfada, cerrahi güvenliği  doğrudan etkileyen ve özellikle dikkat edilmesi gereken  standart ve değerlendirme ölçütlerini içeren dokuman ile cerrahi güvenliğin sağlanması amacı ile yapılan SKS  çalışmalarına ulaşabilirsiniz.