İlgili Linkler
21 Eylül 2023

RADYASYON GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ MEVZUATLAR

·        26/04/2022 tarih ve 31821 sayılı Radyoloji Hizmetleri Yönetmeliği

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=39497&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

·        13/04/2023 tarih ve 32162 sayılı İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyonüklit Kullanılarak Sunulan Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

   https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=7077&MevzuatTur=21&MevzuatTertip=5

·         25/04/2023 tarih ve 32171 sayılı Nükleer Tıp Hizmetleri Yönetmeliği

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=40158&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

·         25/04/2023 tarih ve 32171 sayılı Radyasyon Onkolojisi Hizmetleri Yönetmeliği

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=40159&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

RADYASYON GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLARARASI LİNKLER

·         Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tetkik Ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

https://shgmtetkikdb.saglik.gov.tr/

·         Nükleer Düzenleme Kurumu

https://www.ndk.org.tr/

·         EPA United States Environmental Protection Agency

https://www.epa.gov/radiation/radiation-health-effects

·         RadiologyInfo.org For Patients

https://www.radiologyinfo.org/en/patient-safety

·         ACR American Collage of Radıology

https://www.acr.org/Clinical-Resources/Radiology-Safety/Radiation-Safety

·         OSHA (Occupational Safety and Health Administration)

https://www.osha.gov/ionizing-radiation/control-prevention

https://www.osha.gov/etools/hospitals/clinical-services/radiology#accordion-69683-collapse1