Radyasyon Güvenliği
21 Eylül 2023

Radyasyon; enerjinin parçacık veya elektromanyetik dalga yoluyla yayılması olarak tanımlanmakta olup doğal ya da yapay enerji şeklinde sınıflandırılmaktadır. Radyasyon yaşam boyunca tıp, sanayi ve tarım gibi birçok alanda karşımıza çıkmaktadır.

Tıp alanında kullanılmakta olan iyonlaştırıcı radyasyon, teknolojik ve bilimsel gelişmeler eşliğinde birçok hastalığın teşhis, ileri tanı ve tedavisinde vazgeçilmez olmuştur.

Bununla birlikte, iyonlaştırıcı radyasyonun önemli zararlarının da olduğu unutulmamalıdır. Alınan radyasyon dozu ile biyolojik etki arasında bir ilişki olduğu, radyasyona kontrolsüz maruz kalmanın başta kanser olmak üzere birçok sağlık sorununa yol açtığı bilinmektedir.

Sağlık kurumlarında radyasyon güvenliğine ilişkin çalışmaların amacı; radyasyon içeren teşhis ve tedavi hizmetlerinde hasta, hasta yakını ve çalışanların radyasyona maruz kalma durumlarını azaltmaya yönelik önlemlerin alınmasını sağlamaktır.

Bu sayfada, radyasyon güvenliğinin sağlanmasına yönelik hususların yer aldığı sağlıkta kalite standartlarına, konuya ilişkin ulusal mevzuata ve bu kapsamda örnek teşkil edebilecek uluslararası çalışmalara ulaşabilirsiniz.